Numer sprawy:
IZP.6733.5.2020

Data założenia:
2020-08-11

Temat:
Budowa sieci elektroenergetycznej Pełczanka-Rudnik

Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi: