Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
Sprzedaż energii elektrycznej dla Grupy zakupowej

CPV:
09310000-5; 09300000-2; 09000000-3

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony powyżej 211.000 euro

Warunki:


Termin realizacji:
od 01/01/2021 do 31/12/2021

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów


Oferty można składać do:
2020-09-18 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2020-09-18 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów


Kryteria wyboru:
Cena - 100pkt.

Wadium:
5 000,00zł

Uwagi:


Firmy uczestniczące