Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
Modernizacja boiska sportowego w Cegłówie - etap I

CPV:
45.31.10.00-0

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
30 września 2020r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów


Oferty można składać do:
2020-08-12 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2020-08-12 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłow


Kryteria wyboru:
Cena - 60pkt
Gwarancja - 40pkt


Wadium:
brak

Uwagi:


Firmy uczestniczące