Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
Wykonanie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Cegłów wraz z usługą kominiarską

CPV:
90915000-4; 71356100-9; 71315410-6

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
05/11/2020r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów


Oferty można składać do:
2020-07-27 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2020-07-27 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów


Kryteria wyboru:
cena - 60pkt.
termin realizacji - 40pkt


Wadium:
brak

Uwagi:


Firmy uczestniczące