Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w miejscowości Kiczki Pierwsze


CPV:
45233253-7

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
30 września 2020r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Cegłów ul. Kościuszki 4, 05-319 Cegłów.
Punkt obsługi (niski parter) sala konferencyjna,


Oferty można składać do:
2020-07-07 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2020-07-07 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Cegłów ul. Kościuszki 4, 05-319 Cegłów
sala konferencyjna,


Kryteria wyboru:
Cena 60 pkt.
Gwarancja 40 pkt


Wadium:
brak

Uwagi:


Firmy uczestniczące