Informujemy, że wyborcy mogą zgłaszać swoją kandydaturę na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Cegłów, w obwodach:

  • numer 1 (Urząd Gminy w Cegłowie) – brak 1 zgłoszenia
  • numer 2 (Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Przyrody z/s OSP Cegłów) – brak 1 zgłoszenia
  • nr 6 (Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieni) – brak 1 zgłoszenia

dziś, tj. 15.06.2020 r., do godziny 15.00. 

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń przekroczy maksymalną, 15.06.2020 o godzinie 15.15 odbędzie się losowanie.

Nieobecność zainteresowanych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.