Zamawiający:
Gmina Cegłłów

Tytuł przetargu:
Budowa chodnika na ul. Mickiewicza w Cegłowie

CPV:
45.23.31.40-2; 34.95.33.00-5 ; 45.23.31.42-6

Tryb zamówienia:
zapytanie ofertowe

Warunki:


Termin realizacji:
30 wrzesnia 2020r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
w Urzędzie Gminy Cegłów ul. Kościuszki 4, 05-319 Cegłów, lub pocztą elektronicz-ną na adres: urząd@ceglow.pl

Oferty można składać do:
2020-05-08 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2020-05-08 godz: 10:10

Miejsce otwarcia ofert:
w Urzędzie Gminy Cegłów ul. Kościuszki 4,
sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Cena - 80pkt.
Gwarancja - 20pkt.


Wadium:


Uwagi:


Firmy uczestniczące