Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla gminy Cegłów

CPV:


Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
30-04-2021r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
kancelaria ogólna


Oferty można składać do:
2020-05-05 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2020-05-05 godz: 11:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Cena - 60pkt
Gwarancja - 40 pkt.


Wadium:
30 000,00 zł

Uwagi:


Firmy uczestniczące