Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
opracowanie dokumentu pn. "Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Cegłów na lata 2020-2035"

CPV:
73220000-0

Tryb zamówienia:
zapytanie ofertowe

Warunki:


Termin realizacji:
do 30 września 2020r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
w kancelarii ogólnej w Urzędzie Gminy Cegłów ul. Kościuszki 4, 05-319 Cegłów, lub pocztą elektroniczną na adres: urząd@ceglow.pl

Oferty można składać do:
2020-03-19 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2020-03-19 godz: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Cegłów ul. Kościuszki 4, 05-319 Cegłów

Kryteria wyboru:
cena - 100pkt.

Wadium:
brak

Uwagi:


Firmy uczestniczące