Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla gminy Cegłów

CPV:
71222000-0; 71320000-7; 45100000-8; 45110000-1; 45111200-0; 45112700-2; 45200000-9; 45220000-5: 45222000-9; 45222100-0; 45213270-6; 45230000-8; 45231000-5; 45231400-9; 45231300-8; 45231600-1; 45400000-1; 74200000-1; 74230000-7; 74232000-4; 42900000-5 ;

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
30/09/2021r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
Parter Kancelaria Ogólna


Oferty można składać do:
2020-02-17 godz: 10:30

Otwarcie ofert:
2020-02-17 godz: 11:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Cena - 60pkt.
Gwarancja - 40pkjt.


Wadium:
50,000,00zł (pięćdziesiąt tysięcy)

Uwagi:


Firmy uczestniczące