Uchwała nr XIX.149.19 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII15015 Rady Gminy Cegłów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi