Uchwała nr XIX.148.19 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie Gminy Cegłów.