Uchwała nr XIX.147.19 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie Gminy Cegłów,