Uchwała nr XIX.146.19 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Cegłów nieruchomości stanowiącej współwłasność osób prywatnych położonej w Woli Stanisławowskiej na komunikację ogólnodostępną