Uchwała nr XIX.145.19 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu publicznego nieruchomości położonej w miejscowości Wiciejów, stanowiącej własność Gminy Cegłów