Uchwała nr XIX.143.19 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Cegłów na 2020r