Uchwała nr XIX.142.19 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Cegłów,