Uchwała nr XIX.141.19 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego