Uchwała nr XIX.139.19 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Cegłów nr XVII11819 z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Cegłów