Uchwała nr XIX.136.19 w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Cegłów na rok szkolny 20192020