Uchwała Nr XIX.132.19 w sprawie zmiany Uchwały Nr XII6619 Rady Gminy Cegłów z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2019 roku