Uchwała nr XVIII.128.19 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Cegłów nieruchomości, stanowiącej własność osoby prywatnej położonej w Wiciejowie na komunikację ogólnodostępną,