Uchwała nr XVIII.127.19 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu publicznego nieruchomości położonej w miejscowości Mienia, stanowiącej własność Gminy Cegłów.