Uchwała Nr XVIII.125.19 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2020