Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
Odbiór i zagospofdarowanie odpadów z terenu gminy Cegłów.

CPV:


Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
od 01/01/2020r. do 31/12/2020r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urzad Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
kancelaria ogólna - parter


Oferty można składać do:
2019-12-05 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2019-12-05 godz: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuskzi 4
05-319 Cegłów
sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
cena - 60pkt
termin płatności faktury - 40pkt.


Wadium:
20 000,00zł

Uwagi:


Firmy uczestniczące