Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
Przebudowa drogi gminnej nr 220106W Pełczanka-Mienia

CPV:
45233220-7

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
30/09/2020r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
kancekaria ogólna - parter


Oferty można składać do:
2019-12-06 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2019-12-06 godz: 10:10

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
cena - 60pkt.
termin gwarancji - 40pkt.


Wadium:
50 000,00zł (pięćdziesiąt tysięcy)

Uwagi:


Firmy uczestniczące