uchwała nr XVII.116.19 w sprawie zmiany Uchwały Nr XII7219 Rady Gminy Cegłów z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Cegłów”.