uchwała nr XVII.120.19 w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta Gminy Cegłów