uchwała nr XVII.119.19 w sprawie uchylenia uchwały nr XIV9919 z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta Gminy Cegłów w procedurze