uchwała nr XVII.117.19 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów