uchwała nr XVII.115.19 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Cegłów na 2019 rok.,