Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Cegłów

CPV:


Tryb zamówienia:
przetarg neiograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
01/01/2020 do 31/12/2020r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
kancelaria ogólna parter


Oferty można składać do:
2019-11-25 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2019-11-25 godz: 10:10

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościszki 4
05-319 Cegłów
sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
cena - 60pkt.
termin płatności faktury - 40pkt.


Wadium:
20 000,00zł (dwadzieścia tysięcy)

Uwagi:


Firmy uczestniczące