Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
Dostawa wyposażenia budynku
Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Przyrody w Cegłowie


CPV:


Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
20/12/2019r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
parter - kancelaria ogólna


Oferty można składać do:
2019-11-12 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2019-11-12 godz: 10:10

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Cena - 60%
Termin realizacji zamówienia - 10%
Termin gwarancji - 30%


Wadium:


Uwagi:


Firmy uczestniczące