Zamawiający:
Gmian Cegłów.

Tytuł przetargu:
Dostawa wyposażenia do budynku Centrum Zrównioważonego Rozwoju i Ochrony Przyrody w Cegłówie

CPV:


Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
06/12/2019

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
parter kancelaria ogólna


Oferty można składać do:
2019-10-25 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2019-10-25 godz: 10:10

Miejsce otwarcia ofert:
Urzad Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
cena - 60pkt
termin realizacji dostawy - 10pkt.
termin gwarancji - 30pkt.


Wadium:


Uwagi:


Firmy uczestniczące