Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w 2019r. do wysokości 3.110.000,00

CPV:
66.11.30.00-5

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:


Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
parter kancelaria ogólna


Oferty można składać do:
2019-10-11 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2019-10-11 godz: 10:10

Miejsce otwarcia ofert:


Kryteria wyboru:
cena - 60%
wysokość oprocentowana od zadłużenia przeterminowanego - 40%


Wadium:


Uwagi:


Firmy uczestniczące