Zamawiający:
Wójt Gminy Cegłów

Tytuł przetargu:
Budowa kortu do tenisa ziemnego przy Zespole Szkolnym w Cegłowie.

CPV:
45.23.31.00-0; 45.23.32.53-7; 45.31.61.00-6

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
30 listopada 2019r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
parter - kancelaria ogólna


Oferty można składać do:
2019-07-24 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2019-07-24 godz: 10:10

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki4
05-319 Cegłów
sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
cena - 60pkt.
gwarancja - 40pkt.


Wadium:
brak

Uwagi:


Firmy uczestniczące