Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Cegłów z 2015 roku.