-Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy złożone na początku VIII kadencji