Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy złożone po raz pierwszy.