Uchwała nr XIII.84.19 w sprawie uchylenia uchwały Nr XII6918 RADY GMINY CEGŁÓW z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ustalenia zasad nieodpłatnego przejmowania na własność Gminy Cegłow