Uchwała nr XIII.82.19 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów