Uchwała nr XIII.92.19 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Cegłów