Uchwała nr XIII.91.19 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Cegłów