Uchwała nr XIII.90.19 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości zabudowanej położonej na terenie Gminy Cegłów