Uchwała nr XIII.87.19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Cegłów