Uchwała nr XIII.85.19 w sprawie ustalenia zasad nieodpłatnego przejmowania na własność Gminy Cegłów nieruchomości stanowiących działki pod komunikację ogólnodostępną