Uchwała nr XIII.79.19 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cegłów na lata 2019-2029