Uchwała nr XIII.76.19 w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Cegłów,