Zamawiający:
Wójt Gminy Cegłów

Tytuł przetargu:
Przebudowa ulic: Słonecznej, Młyńskiej i Spokojnej w miejscowości Cegłów.

CPV:
45.23.32.23-8

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
15 listopada 2019r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
parter - kancelaria ogólna


Oferty można składać do:
2019-07-09 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2019-07-09 godz: 10:10

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Cegłów

ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
cena - 60pkt.
gwarancja - 40pkt.


Wadium:
brak

Uwagi:


Firmy uczestniczące