Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
Przebudowa chodników na terenie gminy Cegłów

CPV:
45.23.31.40-2; 34.95.33.00-5; 45.23.31.42-6

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
31października 2019r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
parter - kancelaria ogólna


Oferty można składać do:
2019-06-18 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2019-06-18 godz: 10:45

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Cena - 60pkt
Gwarancja - 40pkt


Wadium:
brak

Uwagi:


Firmy uczestniczące